Webbpublicering vid Umeå universitet

Archive for the ‘Wisum’ Category

Åtgärdad driftstörning i Wisum

2015-10-27 9:49

Beställningssystemet Wisum fungerar nu normalt igen.

Pågående driftstörning i Wisum (uppdatering)

2015-10-27 9:39

Vi har fortfarande en drifstörning i beställningsystemet Wisum.
Åtgärderna för att få igång den igen tar lite längre tid än beräknat men vi räknar med att Wisum är igång igen kl. 10.00

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Pågående driftstörning i Wisum

2015-10-27 8:20

Vi har just nu en driftstörning i Wisum. Det innebär att det inte går att nå beställningssystemet Wisum.

Vi arbetar med att lösa problemet och beräknar att den ska vara igång igen innan kl. 09.30.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Planerat arbete i den virtuella miljön, onsdagen den 30/9 till torsdag den 8/10

2015-10-06 11:03

Från onsdag 30/9 till torsdag 8/10 kommer ITS att uppgradera den virtuella miljön där ett flertal av Umeå universitets centrala system och tjänster ligger. Arbetet handlar om att byta version av programvaran vi kör och beräknas pågå under ca 7 dagar.

Under denna period kommer du som användare inte att märka av arbetet utan kan fortsätta arbeta som vanligt i dessa system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

 

Planerat arbete i den virtuella miljön, onsdagen den 30/9 till fredag den 2/10

2015-09-22 16:00

Från onsdag 30/9 till fredag 2/10 kommer ITS att uppgradera den virtuella miljön där ett flertal av Umeå universitets centrala system och tjänster ligger. Arbetet handlar om att byta version av programvaran vi kör och beräknas pågå under dessa tre dagar.

Under denna period kommer du som användare inte att märka av arbetet utan kan fortsätta arbeta som vanligt i dessa system.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

 

 

Planerad åtgärd av Akademiska hus fredag, 18/9, från 06.30 till 06.45

2015-09-15 11:08

Fredag, 18/9 kommer kommer Akademiska hus att utföra provning av reläskydd. Detta innebär att elkraften till samtliga fastigheter på Umeå campus utom IKSU kommer att bli strömlösa under max. 15 minuter.

Umeå universitets centrala system och tjänster kommer under tiden att gå på reservkraft och bör ej påverkas av åtgärden.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk

www.servicedesk.its.umu.se

Åtgärdad driftstörning i Cloud-miljön!

2014-11-09 18:08

Alla berörda system fungerar nu normalt.

Pågående driftstörning i Cloud miljön!

2014-11-09 15:29

Vi har just nu en mindre störning i cloud-miljön, påverkar inga centrala system.

Vi felsöker och återkommer med mer information.

Har du frågor? Kontakta Servicedesk
www.servicedesk.its.umu.se

Wisum uppgraderas tisdag den 27 maj

2014-05-22 13:37

Under förmiddagen tisdag den 27 maj kommer Umeå universitets e-handelssystem Wisum att uppgraderas till ny version.

Uppgraderingen görs bland annat för att tillföra nya funktioner som överensstämmer med Ekonomistyrningsverkets (ESV) riktlinjer gällande inköpsprocessen. Wisum får samtidigt ett nytt utseende.

I samband med uppgraderingen kan eventuellt vissa störningar uppstå.

Wisum är ett webbaserat e-handelssystem som utvecklas och driftas av Enheten för IT-stöd och systemutveckling, ITS, vid Umeå universitet. Systemet används för närvarande av ett 15-tal lärosäten i Sverige.

För eventuella frågor, kontakta:
upphandling@its.umu.se
090-786 69 00

Oplanerat driftavbrott i universitets nätinfrastruktur

2014-04-24 20:07

På grund av ett fel nätutrustningen blev många webb- och nättjäntster otillgängliga under torsdagskvällen den 24/4.

För att åtgärda problemen blev vi tvungna att starta om de “växlar” för nättrafik som hela vår nätinfrastuktur är beroende av, dessa ska normalt ge en helt avbrottsfri nätinfratruktur men detta fel var av en mycket ovanlig karaktär systemet inte kunde hantera.

Vi ber om ursäkt för de eventuella problem denna drifstörning orsakat för dig.